Skorzystaj z naszego doświadczenia, wiedzy i zaangażowania

Biuro Rachunkowe prowadzi doświadczony księgowy Wojciech Bacior.
Zdobywałem specjalizację w zawodzie, jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy spółek kapitałowych. Byłem członkiem rad nadzorczych. Odbyłem kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości, finansów, podatków oraz prawa korporacyjnego. Ukończyłem Podyplomowe Studia z Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, jestem magistrem ekonomii w zakresie organizacji i zarządzania. Uzyskałem Świadectwo Kwalifikacyjne do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych nr 12720/99 wydane przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Ukończyłem kurs dla członków rad nadzorczych.

Biuro Rachunkowe BWFIN świadczy usługi doradcze, prowadzi księgi rachunkowe, księgi podatkowe oraz inne formy rozliczeń podatkowych. Pomagamy prawidłowo zorganizować podmioty gospodarcze. Możemy na zlecenie klienta opracowywać i wdrażać programy restrukturyzacyjne. Restrukturyzować zatrudnienie, oceniać i wskazywać sposoby utrzymania płynności finansowej oraz windykować należności.

Obejmujemy swoim zasięgiem nie tylko powiat będziński, również inne miejscowości województwa śląskiego. Współpracujemy z klientami z Będzina, Czeladzi, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i okolic.

Biuro Rachunkowe BWFIN posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.